“Văn khố Đông Nam Á-UCI giới thiệu chương trình mới” -Văn Hóa Magazine (Aug 7, 2014)

Văn khố Đông Nam Á-UCI giới thiệu chương trình mới

featured in Văn Hóa Magazine
Published: 08/07/2014 09:43 PM
Original article: http://nhatbaovanhoa.com/D_1-2_2-44_4-1206_5-10_6-1_17-900_14-2_15-2_10-Tram+Le_12-3/van-kho-dong-nam-a-uci-gioi-thieu-chuong-trinh-moi.html

 

QUẬN CAM (VH) –  Sáng Thứ Bẩy 8, 2014, tại Trung tâm Đa văn hóa Horizon, Orange, Tiến sĩ Thúy Võ Đặng, Giám đốc Văn Khố Đông Nam Á thuộc Đại học UCI (ảnh phải) và cô Trâm  phụ tá giám đốc phòng lưu trữ thư viện UCI, được sự hỗ trợ của Giáo Sư Linda Võ, giáo sư môn văn hóa Mỹ, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Horizon và bà Ann Frank, nguyên giám đốc Văn Khố Đông Nam Á Đại học UCI, thành viên Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Horizon tổ chức một buổi sinh hoạt và triển lãm, nhằm giới thiệu một chương trình mới của Văn Khố Đông Nam Á: “Sưu tập Kỷ niệm – Bảo tồn Lịch sử” nhằm ghi nhận, thu thập những kinh nghiệm, tích lũy các tư liệu của dân Đông Nam Á sống tại Hoa Kỳ vào Văn khố ĐNÁ.  Ảnh VH

Hai cô Thúy Võ Đặng và Trâm  giới thiệu chương trình mới của Văn Khố Đông Nam Á trước đông đảo các sắc dân Á Châu (Vietnam, Laos, Cambodia …) . Ảnh VH

Một vị cao niên người Mỹ gốc Việt đang xem các bức tranh triển lãm. Ảnh VH

Bà Ann Frank, nguyên giám đốc Văn khố Đông Nam Á thuộc đại học UCI (ngồi giữa chung với cử tọa) nay là thành viên của Trung tâm Đa Văn hóa Horizon. Ảnh VH

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa chúc chương trình mới của Văn khố ĐNA tiến triển tốt đẹp; ông cho rằng những kinh nghiệm quý báu của di dân sẽ mang lại sự phong phú cho đời sống đa sắc tộc – đa văn hóa Hoa Kỳ. Kinh nghiệm từ gia đình ông (ông Nội của Lou) đã di cư đến sống ở Hoa Kỳ từ năm 1890, nhưng nay tìm lại những di tích đầu tiên rất là khó khăn. Ảnh VH

Nghị viên Diana Carey thành phố Westminster chia sẻ niềm vui công việc mới với Tiến sĩ Thúy Võ Đặng. Ảnh VH

Một phụ nữ Việt tác giả của bức tranh tươi cười bên tác phẩm của mình được ghi nhận bởi Văn khố Đông Nam Á. Ảnh VH

Southeast Asian Archive  
Visit: Langson Library, Room 360
Mail: UC Irvine Libraries P.O.Box 19557
E-mail: spcoll@uci.edu
Phone: 949-824-3947
Web: sea.lib.uci.edu
Contact: thuy.vodang@uci.edu Tel: 949-824-1878